Kategorie

Sviti.cz

Reklamace

 1. Jestliže se během záruční doby vyskytnou závady vzniklé výrobou nebo vadami materiálu, má zákazník právo na reklamaci.
 2. Vyjádření k reklamaci zákazník obdrží do 30 dnů ode dne, kdy prodejce Martin Kvapil převezme reklamované zboží a správně vyplněný reklamační list.
 3. Dopravní náklady na vrácení zboží hradí v plné výši zákazník.
 4. Za odborné posouzení reklamací a jejich vyřízení ručí prodejce Martin Kvapil
 5. Vyřízení reklamace se uskuteční následovně:
  1. oprava zboží
  2. výměna zboží
  3. dobropis
 6. Před převzetím dodaného zboží od přepravní služby je zákazník povinen ihned zboží zkontrolovat a v případě poškození zboží zásilku nepřevzít nebo reklamovat u přepravní služby a následně u prodejce Martin Kvapil .
 7. Při přebírání zboží od firmy Martin Kvapil je zákazník povinen ihned zboží zkontrolovat.
 8. Mechanické poškození nebo vady způsobené neodbornou montáží nebudou brány jako důvody k reklamaci.
 9. Při vrácení reklamovaného zboží požaduje firma Martin Kvapil následující: reklamované zboží musí být vráceno ve stavu v jakém bylo dodáno, jinak nebude reklamace uznána.
 10. Je-li zboží v takovém stavu, že je třeba objednat zboží nové, odpovídá lhůta na vyřízení reklamace běžným dodacím lhůtám jednotlivých výrobků.
 11. Nedílnou součástí reklamačního řádu je řádně vyplněný reklamační list, který je ke stažení zde Reklamacní list
 12. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.
 13. Reklamované zbozí zasílejte na adresu sídla prodejce která je uvedená v kontaktech.

V Praze dne 3.8.2017